הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה

הקניית ידע וכלים מעשיים בתחומי המשפטים והפיננסים


תאריך התחלה
21 במרץ 2022

היקף שעות
56 שעות

ימים
ימי שני

בין השעות
17:00-20:15

ההבנה העמוקה שנדרשת ממנהלים ובעלי משרות בכירות כיום, מגדירה מחדש את תפקיד הדירקטור ונושא המשרה הבכירה. בתכנית המובילה בדרום להכשרת דירקטורים תלמדו ממרצים בעלי ניסיון רב, מנהלים בכירים במשק ומדירקטורים מכהנים, ותקבלו ידע וכלים ישומיים בהיבטים משפטיים ופיננסיים באמצעות למידה אפקטיבית המשלבת דיונים וניתוח מקרי בוחן.

יתרונות תכנית הלימודים

 • הקניית ידע עדכני בתחומים הרלוונטיים לחברות וארגונים
 • רכישת כלים יישומיים הנחוצים לדירקטור ומנהל בכיר בתפקידו
 • למידה המשלבת הצגה ביקורתית של מקרי בוחן ומפגש עם דירקטורים ונושאי משרה בכירים
 • מרצים בעלי ניסיון רב כדירקטורים ו/או נושאי משרה מחברות מובילות בארץ
 • הקורס המוביל בדרום להכשרת דירקטורים ונושאי משרה בכירה

תכני הלימוד

 • סוגי תאגידים בישראל
 • מבנה הון החברה, סוגי מניות; הקצאה והעברת מניות
 • סמכויות הדירקטוריון, מינוי וסיום כהונת דירקטורים ודרכי התגוננות של נושאי משרה
 • גישות בניהול סיכונים ובביקורת פנימית – תרגול ניתוח מקרי בוחן
 • ניהול יחסי לקוחות בראי הניהול הבכיר – ניתוח מקרי בוחן
 • וועדות הדירקטוריון, סמכויות הוועדות ודרכי פעולה – ניתוח מקרי בוחן
 • אתיקה ועסקים
 • סימולציות של ניהול ישיבות דירקטוריון

קהל היעד

מנכ"לים, דירקטורים, בעלי מקצועות חופשיים, מזכירי חברות ובעלי תפקידים בכירים.

תעודה

לעומדים בדרישות התכנית תוענק תעודת הסמכה מטעם המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מתכונת הלימודים

מרצי תכנית הלימודים

מרכז אקדמי:

עו"ד אברהם חורש, דירקטור בחברות פרטיות, מנהל המטה בחברת "מדיסון פארמה", מרצה בתחומי המשפט במוסדות אקדמיים.

מרצים נוספים:

חברי סגל אקדמי באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מנהלים בכירים ודירקטורים מחברות וארגונים מובילים בתעשייה וביניהם: רו"ח אריה טננבאום| מנכ"ל חברת STK bio-ag technologies ; פרופ' גבי סרוסי| דירקטור וחבר סגל אקדמי באוניברסיטת בן גוריון בנגב; עו"ד יוסף ירום| דירקטור, מנהל סיכונים, יו"ר בנק מסד לשעבר; רו"ח גיל בר|  מבקר הפנים של חברת מקורות, סמנכ"ל, מבקר פנים ראשי וסמנכ"ל אל-על לשעבר; ד"ר גלעד גולוב| מנכ"ל מכון התקנים הישראלי; מר יעקב כחלון| משנה למנכ"ל חברת אוגווינד, מנכ"ל רותם אמפרט נגב ומנהל פוספט קומודטי בכי"ל לשעבר; מר חיים רוסו|​ זוכה פרס התעשייה, סגן נשיא בכיר לשעבר באלביט מערכות, יו"ר עמותת החינוך "תעשיידע"; מרצים אורחים נוספים.​

דילוג לתוכן