היבטים פיננסיים למנהלים

כלים לקבלת החלטות מבוססות דוחות כספיים


תאריך התחלה
22 במרץ 2022

היקף שעות
48 שעות

ימים
ימי שלישי

בין השעות
17:00-20:15

ידע, הבנה ויכולת ניתוח של מידע פיננסי ממקורות שונים, ובכלל זה, דוחות כספיים, מאפשר למנהלים ובעלי תפקידים בארגון לקבל החלטות המבוססות על נקודת מבט רחבה. הכוללת  זיהוי נקודות חוזקה וחולשה של הארגון, השפעות חיצוניות ופנימיות והבנה של ההשלכות של ההחלטות הניהוליות על ביצועי הארגון, הדוחות ושורת הרווח.

בקורס נלמד את השפה המקצועית בתחום, נבין ונלמד מהם הדוחות הכספיים הרלוונטיים, מהו המידע המשלים הנדרש והיכן ניתן להשיגו וכן כיצד ניתן לגבש את הכל יחדיו לניתוח מידע איכותי לצורך קבלת החלטות מושכלת בתנאי אי הוודאות ההולכים וגוברים בסביבה העסקית.

יתרונות תכנית הלימודים

 • רכישת השפה המקצועית בתחום הפיננסים
 • העמקת המיומנויות והכלים לניתוח וההבנה של מידע פיננסי מורכב
 • קבלת החלטות ניהוליות מבוססות יכולת ניתוח מידע פיננסי והדרכים להשגתו
 • לימודי ערב, יום בשבוע – מותאם לבעלי קריירה

תכני הלימוד

 • עקרונות ומאפיינים חשבונאים מקובלים – מנקודת מבט הניהול הבכיר.
 • הדוחות הכספיים, מאזן והדוח על הרווח הכולל (דוח רוו"ה)
 • זיהוי נקודות חוזקה וחולשה של ארגון או חברה וקבלת החלטות ניהוליות על בסיס ממצאי הניתוח.
 • מימון וניהול אשראי – ההתחייבויות הפיננסיות והאחרות של החברה, כיצד קבלת החלטות מושכלת יכולה להשפיע על אופן הצגתם בדוחות הכספיים.
 • בחינת כדאיות השקעה – מהו המידע הפיננסי הנדרש ומהו תהליך קבלת ההחלטות לצורך בחינת כדאיות השקעה בפרויקטים שונים בארגון.
 • ניתוח סיכונים וסימני אזהרה בארגונים – זיהוי ותגובה המתאימה לסיכונים שונים.
 • בקרות פנימיות וחיצוניות בהקשר לדיווח פיננסי ומניעת תרמיות בארגונים.
 • ניהול פיננסי בתנאי אי ודאות – ניתוח תגובות של חברות שונות למשבר הקורונה ובחינת הליך קבלת ההחלטות שנעשה בתנאי אי ודאות קיצוניים.

קהל היעד

 • בעלי תפקידים, המעוניינים לרכוש את השפה המקצועית בתחום הפיננסי ולקבל החלטות המבוססות הדוחות הכספיים.
 • נושאי משרה בכירה, דירקטורים ומנהלים בדרגי הביניים בארגונים שונים.
 • יזמים ובעלי עסקים, עורכי דין ובעלי מקצועות חופשיים
 • לא נדרש רקע חשבונאי או פיננסי.

תעודה

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

מרכזת אקדמית ומרצה

רו"ח שרונה צדוק-רוזנבלוט, מנהלת כספים בתעשיות ההיי-טק והמסחר למעלה מ-16 שנים, מרצה לחשבונאות ודיווח פיננסי באוניברסיטת בן-גוריון למעלה מ 8 שנים.

קורסים קרובים

דילוג לתוכן