חדש! תוכנית ההשלמה של קורסי ליבה ללימודי רפואה – לבעלי תואר ראשון

קדם רפואה PRE-MED


תאריך התחלה
מרץ 2022

היקף שעות
בהתאם למתכונת הקורסים הנבחרים

ימים
בהתאם למתכונת הקורסים הנבחרים

בין השעות
בהתאם למתכונת הקורסים הנבחרים

מזה מספר שנים מופעלת תוכנית ארבע שנתית ללימודי רפואה לבעלי תואר ראשון, בבתי הספר השונים בארץ לרפואה (אוניברסיטת  תל אביב, אוניברסיטת אריאל ובאוניברסיטת בר אילן (צפת)).

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב באמצעות הפקולטה למדעי הטבע, המחלקה למדעי החיים והמרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ מאפשרת לבוגרי תואר ראשון, מכל תחום, המעוניינים  להגיש מועמדות  לתוכניות  ללימודי רפואה לבעלי תואר ראשון, להשלים את קורסי הליבה האקדמיים המחויבים בדרישות הסף לקבלה לתוכניות אלו. תוכנית ההשלמה כוללת שבעה קורסי ליבה  אקדמיים  בהתאם לדרישות המל"ג.

מה אנחנו מציעים?

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מאפשרת לבוגרי תואר ראשון לפחות , מכל תחום, ללמוד את קורסי הליבה הנדרשים בהתאם לרקע האקדמי האישי מלימודים קודמים ובכפוף לעמידה/השלמה של קורסי קדם נדרשים ככל שיהיו.

מטרות התוכנית

  • לאפשר לבוגרי תואר ראשון ללמוד את קורסי הליבה האקדמיים הנדרשים ללימודי רפואה לבעלי תואר ראשון הקיימות במספר בתי ספר לרפואה באוניברסיטאות בישראל.
  • להקנות את בסיס הידע הנדרש לצורך הגשת מועמדות לתוכניות רפואה ארבע שנתיות.

איך לומדים?

משתתפי התוכנית משולבים בקורסים האקדמיים ולומדים עם כלל הסטודנטים בקורס, בהתאם ללוחות הזמנים של הקורס ובכפוף לכלל התנאים והכללים הרלוונטים ללימודי צבירה ללומדים חיצוניים.

באחריות הלומד לבדוק מהם קורסי הליבה הנדרשים – בהתייחס לרקע האקדמי שלו, וכן את תנאי הקבלה העדכניים בתוכנית הרפואה-ארבע שנתית באותה העת.

בין הקורסים המוצעים בתוכנית ההשלמה

  • ייתכנו שינויים 

תנאי קבלה

  • בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר
  • קבלה לקורס ליבה הינה בכפוף לעמידה בקורסי הקדם.
  • עמידה בוועדת קבלה

מידע נוסף

  • באחריות הלומד לבדוק מהם קורסי הליבה הנדרשים, בהתייחס לרקע האקדמי שלו .
  • ובאחריות הלומד לבדוק את תנאי הקבלה העדכניים בתוכניות הרפואה-ארבע שנתיות התקפים באותה עת.
  • תנאי קבלה ומיונים לתוכניות ללימודי רפואה לבעלי תואר ראשון, הינם באחריות  בלעדית של האוניברסיטאות בהן מתקיימות תוכניות אלו.
  • רישום בפועל לקורסים יבוצע  במזכירות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, לאחר בירור עמידה בקורסי הקדם לקורס, קבלת אישור אקדמי ותשלום. מספר המקומות מוגבל.
דילוג לתוכן