עריכה לשונית וכתיבה מנהלית


תאריך התחלה
מרץ 2018

היקף שעות
60 שעות

ימים
ערב - ראשון, בוקר - שני

בין השעות
בוקר: 09:00-14:30, ערב: 17:00-20:15

מעוניינים לרכוש כלים לכתיבה נכונה ורהוטה בשפה העברית? קורס עריכה לשונית וכתיבה מנהלית הוא בשבילכם!

ייחודיות הקורס:

  • הקניית מיומנויות של כתיבה תקינה ורהוטה
  • מבוא לעריכה לשונית, ניסוח טקסטים ותיקוני לשון
  • כתיבה מנהלית-כתיבת מכתבים רשמיים, פרוטוקולים, נייר עמדה
  • עקרונות כתיבה עיתונאית וכתיבה אקדמית
  • הופעה מול קהל: דגשים לבנייה והצגת מצגות, סימולציות
  • למידה תאורטית לצד תרגול מעשי
  • הקורס מוכר למימון מקרנות הידע השונות
  • הקורס מוכר לגמול השתלמות בהיקף של 60 שעות לגמול

היקף הקורס:

60 שעות אקדמיות

מועד פתיחה:

קורס ערב – 04/03/2018, ימי ראשון, בין השעות 17:00-20:15
קורס בוקר – 05/03/2018, ימי שני, בין השעות 09:00-14:30

מידע נוסף:

מרצת הקורס – גב' אביבית לב שריד, עורכת לשונית בעלת תואר שני בתקשורת.
  • הקורס מוכר לגמול השתלמות בכפוף לנהלי הגמול.
  • הקורס מוכר למלגות בקרנות הידע השונות.

למידע על עריכה לשונית וכתיבה מנהלית